Warmtewet

  • Wat is de Warmtewet?

Vanaf 1 januari 2014 moeten leveranciers van warmte voldoen aan de Warmtewet. Deze wet beschermt consumenten die zijn aangesloten op gemeenschappelijke verwarming tegen te hoge kosten. Als u bent aangesloten op gemeenschappelijke verwarming, kunt u immers niet kiezen welke leverancier u wilt hebben.

U bent afhankelijk van degene die u warmte levert. De Warmtewet is er om te voorkomen dat u teveel betaalt of dat u tegen slechte voorwaarden warmte krijgt geleverd. Alle leveranciers van warmte zijn verplicht zich aan deze wet te houden, zowel energiebedrijven, verhuurders als woningcorporaties. De Warmtewet houdt sinds 1 januari 2014 de gemoederen bij corporaties bezig. Veel corporaties hebben de overstap gemaakt naar leveringsvoorwaarden en Gigajoule-tarieven. De minister heeft aangekondigd de wet te evalueren en de transitie in te zetten van gas naar warmte. 

De contouren van de nieuwe Warmtewet zijn recent zichtbaar geworden toen het wijzigingsvoorstel in consultatie ging. Veel partijen, waaronder Aedes, hebben gereageerd. Grote verrassing voor corporaties is de aankondiging dat zij kunnen kiezen voor warmtelevering onder het huurrecht of onder de Warmtewet.

  • Wanneer geldt de Warmtewet voor mij?

De Warmtewet is van toepassing als uw woning geen eigen cv-ketel of gaskachel heeft. U krijgt dan warmte van een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. Deze installatie staat meestal in het complex waar u woont (blokverwarming). Het kan ook zijn dat de warmte afkomstig is van stadsverwarming of van een installatie die warmte en koude levert, een zogenaamde WKO-installatie. Uw stookkosten voor warmte brengen we bij u in rekening via deze Warmtewet. Het is nog te vroeg voor de details, de nieuwe wet zal niet eerder in werking treden dan uiterlijk 1 januari 2018.

Meer informatie over de Warmtewet vindt u hier.

Uitgelicht