Tuinen, bomen en erfafscheidingen

  • Ik wil veranderingen aanbrengen in mijn tuin. Moet ik hiervoor toestemming vragen?

Wanneer u grote veranderingen aan uw tuin aanbrengt, is het verstandig bij de gemeente te informeren of dit mag. Op www.omgevingsloket.nl kunt u zien waarvoor u een vergunning nodig heeft. Wanneer u een erfafscheiding wilt plaatsen of vervangen, of bomen wil planten of rooien, heeft u ook schriftelijke toestemming van Woonpartners nodig.

  • Mag ik een erfafscheiding plaatsen op de erfgrens en aan de zij- of voorkant van mijn woning?

Voor een erfafscheiding van meer dan één meter hoogte aan de zij- of voorkant van uw woning heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wilt u een nieuwe heg of schutting tussen u en de buren plaatsen, dan mag dit alleen als zij het hiermee eens zijn. U wordt hier namelijk samen met uw buren eigenaar van. Als u verhuist, moet u hem laten staan. Maak voordat u de erfafscheiding plaatst, duidelijke afspraken met elkaar, onder andere over het onderhoud.

  • Mag ik in mijn tuin een boom planten?

Bij het planten van bomen is het verstandig om rekening te houden met leidingen in de grond, zoals de riolering. Bij Woonpartners is bekend waar de leidingen liggen. Overleg vooraf met uw buren en maak duidelijke afspraken voordat u een boom plant.

U mag een boom niet binnen twee meter van de erfafscheiding of van een gebouw planten. Doet u dit wel, dan kunnen uw buren via het Burenrecht eisen dat u de boom weghaalt. De kosten die daaruit voortvloeien, zijn voor uw rekening.

Het is prettig voor uw buren als u rekening houdt met vallende zaadjes en blaadjes of het licht dat de boom wellicht tegenhoudt. Buren kunnen echter niet zomaar van u eisen dat u een boom rooit als zij er alleen wat hinder van ondervinden. Voor het rooien van een boom hebt u mogelijk een kapvergunning nodig.

  • Moet/mag ik in mijn tuin een boom rooien?

Bomen moet u regelmatig snoeien om ze gezond te houden en risico’s bij storm te vermijden. Met het snoeien van overhellende takken mag u wachten tot het juiste snoeimoment is aangebroken, maar uw buren kunnen u wel vragen om het eerder te doen. Als u binnen zes weken geen gehoor aan dit verzoek geeft, mogen zij de takken zelf verwijderen, mits zij zich houden aan de regels van het snoeirecht en geen onherstelbare schade aan de boom toebrengen. Wortels die doorschieten naar het terrein van een ander mogen altijd zonder toestemming verwijderd worden.

 

Uitgelicht