Service- en stookkosten

  • Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die u als huurder op basis van uw huurovereenkomst bovenop de (kale) huurprijs betaalt. Woonpartners levert hiervoor bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit voor de gemeenschappelijke ruimten of diensten zoals het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten.

  • Wanneer kan ik de afrekening servicekosten verwachten?

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten. Ieder jaar, voor 1 juli, krijgt u een afrekening van de servicekosten. Hierin worden de werkelijk gemaakte kosten verrekend met de betaalde voorschotten. De afrekening heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het voorgaande jaar.

  • Wat zijn stookkosten/warmtekosten?

Als er in uw woongebouw sprake is van een collectief verwarmingssysteem, dan betaalt u maandelijks een voorschot op de warmtekosten. U hebt dus geen eigen cv-ketel. De meters worden eens per jaar afgelezen, waarna het daadwerkelijke verbruik wordt bepaald. In sommige woningen zijn al telemetrie-meters geplaatst. Deze telemetrie-meters zijn op afstand uit te lezen. U hoeft dan niet meer thuis te blijven voor de jaarlijkse opname.

  • Wanneer kan ik de afrekening stookkosten/warmtekosten verwachten?

U betaalt maandelijks een voorschot op de warmtekosten. U ontvangt de eindafrekening in het eerste kwartaal van het opvolgende jaar. Hierin worden de werkelijk gemaakte kosten verrekend met de betaalde voorschotten. De afrekening heeft betrekking op het voorgaande jaar.

  • Kan ik mijn voorschotbedrag wijzigen?

U kunt ons ook altijd benaderen om het voorschot te laten verhogen of te verlagen. Wij adviseren u om niet te laag te gaan zitten. Op deze manier voorkomt u een hoge afrekening.

 

Uitgelicht