Onderhoud

  • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan mijn woning?

Het onderhoud van uw woning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en Woonpartners.  In het algemeen geldt dat Woonpartners als verhuurder onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht om de woning in goede staat te houden. Wel bent u zelf verantwoordelijk voor het (kleine) dagelijks onderhoud (zoals lichtschakelaars, kranen en sloten). Binnenschilderwerk en tuinonderhoud zijn ook voorbeelden van klein dagelijks onderhoud. In het Besluit Kleine Herstellingen, is opgenomen welke zaken door de klant zelf onderhouden dienen te worden.

  • Wat is dagelijks onderhoud?

Het dagelijks onderhoud aan de woning is uw zorgplicht. Kleine reparaties verricht u zelf. In het overzicht van de Onderhouds ABC kunt u zien welke reparaties voor rekening van Woonpartners worden uitgevoerd en welke u zelf moet uitvoeren.

  • Wat moet ik doen als er iets stuk is in de woning?

Reparatieverzoeken kunt u bij ons telefonisch melden (0492) 508 888 of via dit formulier. Spoedeisende reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag telefonisch bij ons melden: (0492) 508 888. Voorbeelden daarvan zijn een gaslekkage of een volledige stroomuitval. Controleer vooraf in ons 'Onderhouds ABC' of de kosten voor een reparatie voor rekening van Woonpartners zijn of voor rekening van u.

  • Wat is groot onderhoud?

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de buitenkant van de woning ligt bij Woonpartners. Het gaat dan om werkzaamheden zoals het buitenschilderwerk, de buitendeuren, het dak en de hemelwaterafvoeren. Deze werkzaamheden vallen onder het zogenaamde preventieve of planmatige onderhoud. Hiervoor hanteren wij een meerjarenplanning, welke per uitvoeringsjaar wordt vastgesteld.

  • Hoe weet ik wanneer mijn woning voor groot onderhoud op de meerjarenplanning staat?

Wilt u weten of er (groot) onderhoud plaatsvindt aan uw woning? Klik dan voor een volledig overzicht van de meerjarenplanning. Uiteraard wordt u tijdig op de hoogte gebracht wanneer er feitelijk onderhoud aan uw woning plaatsvindt.

 

Uitgelicht