Inwoning / samenwonen / medehuurderschap

  • Hoe vraag ik toestemming voor inwoning?

Wilt u iemand bij u in laten wonen? Dan moet u hier toestemming voor vragen. U kunt hiervoor het aanvraagformulier tijdelijke inwoning invullen. Woonpartners beoordeelt na ontvangst of u toestemming krijgt om een persoon bij u te laten inwonen.
 

  •  Mag de inwoner in mijn woning blijven wonen als ik de huur opzeg?

Nee, op het moment dat u de huur van uw woning opzegt, heeft de inwoner geen recht om in de woning te blijven. Dit is alleen mogelijk als u medehuurder bent.
 

  •  Hoe vraag ik toestemming voor samenwonen?

Voor het aanvragen van toestemming voor samenwonen maakt u gebruik van het aanvraagformulier tijdelijke inwoning. Als u na twee jaar kunt aantonen dat u een gemeenschappelijke huishouding hebt gevoerd, dan kunt u een aanvraag indienen voor medehuurderschap. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier medehuurderschap.
 

  •  Hoe vraag ik toestemming voor medehuurderschap?

U kunt als contractant op het huurcontract worden bijgeschreven. U doet daarvoor een aanvraag middels het aanvraagformulier medehuurderschap. Om contractant te worden moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld getrouwd zijn of een samenlevingsovereenkomst hebben. Het is ook mogelijk om medehuurderschap aan te vragen nadat u minimaal twee jaar geleden schriftelijk toestemming hebt gekregen van Woonpartners om op het adres in te mogen wonen (aanvraagformulier inwoning). U kunt dan aantonen dat u samen, gedurende twee jaar, deze woning als hoofdverblijf hebt bewoond en gedurende die periode een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebt gevoerd. Het medehuurderschap kan niet aangevraagd worden met als doel dat de medehuurder op korte termijn zelf de hoofdhuurder van de woning wordt.
 

  • Heeft inwoning/samenwoning/medehuurderschap gevolgen voor de huurtoeslag die ik ontvang?

Ja. Inwoning, samenwoning of medehuurderschap kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de Belastingdienst. Dit kan via de site www.toeslagen.nl of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 05 43.

Uitgelicht