Huurders Belangen Vereniging

  • Wat is de Huurders Belangen Vereniging en wat doen ze?

De Huurders Belangen Vereniging vertegenwoordigt alle huurders die een woning huren van Woonpartners. Iedere nieuwe huurder wordt automatisch lid van de vereniging, tenzij men dit niet wil. De HBV heeft stemrecht, adviesrecht en het recht om te worden geïnformeerd met betrekking tot onderwerpen die de huurder aangaan. Denk bijvoorbeeld aan specifiek beleid dat Woonpartners wil voeren, of aan de planning van onderhoud aan complexen. De wijze waarop deze vorm van medezeggenschap wordt ingevuld is vastgelegd in het participatiestatuut.

De HBV heeft een eigen website: www.hbv-wp.nl

 

Uitgelicht