Huur opzeggen

  • Hoe en wanneer zeg ik mijn huur op?

U kunt de huur op elke dag van de maand opzeggen met een wettelijke opzegtermijn van één maand, maar u mag natuurlijk ook eerder opzeggen. Dat kan door middel van het huuropzeggingsformulier. In alle gevallen moet ook uw eventuele partner of medehuurder de huuropzegging ondertekenen. Na ontvangst van uw huuropzegging krijgt u van ons een bevestiging. Klik hier voor meer informatie.

  • Hoe zit het met de overname van roerende zaken?

Tijdens een vooropname ontvangt u in sommige gevallen een opnamerapport, waarin overnamegoederen staan beschreven. Deze, in goede staat verkerende, goederen mogen in de woning achterblijven (onder voorwaarden) of kunnen worden overgedragen aan de nieuwe huurder(s). De gerapporteerde overnamegoederen kunnen alleen achterblijven in de woning, als er op het moment van de afgesproken datum van sleutelinlevering geen nieuwe huurder bekend is. In zulke situaties hoeft u de overnamegoederen niet (meer) uit de woning te verwijderen.

Indien er een nieuwe huurder voor de datum van sleutelinlevering is, dan is overname door hem/haar mogelijk. Wenst de nieuwe huurder geen overname, dan verwijdert u voor de datum van sleutelinlevering de overnamegoederen uit de woning. Overgenomen goederen worden gerapporteerd op het overnamerapport en door u en de nieuwe huurder getekend voor afstand respectievelijk overname.

  • Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Na het inleveren van de sleutels en het uitvoeren van de eindopname, wordt de eindafrekening opgemaakt. U ontvangt de eindafrekening in vrijwel alle gevallen binnen één maand na de laatste huurdag. De afrekening van uw servicekosten vindt over het algemeen in een later stadium plaats.

Uitgelicht