Huur betalen

  • Hoe kan ik de huur betalen?

U kunt de huur betalen via automatische incasso of via een digitale acceptgiro. Klik hier voor meer informatie.

  • Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur moet bij vooruitbetaling vóór de eerste van de maand betaald zijn. Bij betalingen via automatische incasso kunnen er afwijkende afspraken gemaakt zijn.

Automatische incasso: Als u Woonpartners machtigt om de huur automatisch van uw rekening af te laten schrijven heeft u het voordeel dat u zelf kunt aangeven op welk moment van de maand u de huurbetaling wilt laten verrichten. U hebt de keuze uit de 25e (u betaalt de huur vooruit) of de 1e van de maand (u betaalt de huur in de lopende maand).

Digitale acceptgiro: U ontvangt een e-mail waarmee u via Ideal de huur kunt betalen.

  • Kan ik een betalingsregeling afspreken?

In bepaalde situaties is het mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met ons te treffen. Een dergelijke betalingsregeling is maatwerk en verschilt uiteraard per situatie. Neem daarom altijd persoonlijk contact met ons op als er betalingsproblemen (dreigen te) ontstaan. Houdt u er rekening mee dat als u de laatste termijn van een regeling heeft betaald en u door omstandigheden een nieuwe betalingsregeling wilt, dat dit weer mogelijk is na 12 maanden. U heeft dus een wachttijd van een jaar tussen twee regelingen. Wij kunnen u ook informatie geven over de mogelijkheden die gemeentelijke instellingen en sociale instanties bieden bij financiële problemen.

  • Wat gebeurt er als ik mijn huur niet op tijd betaal?

Als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, krijgt u eerst een herinnering: een oproep om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Wanneer u niet reageert op een herinnering, volgt een aanmaning. Als ook de aanmaning niet leidt tot betaling, is Woonpartners genoodzaakt om maatregelen te treffen. We kunnen de zaak uit handen geven aan een deurwaarder en in het uiterste geval komt de zaak voor de kantonrechter. Die kan als vonnis uitspreken dat de woning ontruimd moet worden. De hoge kosten van deze procedures zijn voor rekening van u.

  • Op welk rekeningnummer moet ik de (huur)factuur overmaken?

U kunt de huur overmaken naar ons rekeningnummer NL11RABO0121009491.

 

Uitgelicht