Belanghouders

Onder ‘belanghouders’ verstaan we: mensen en organisaties die belang hebben bij onze dienstverlening en inzet.

Naast onze grote groep huurders, is de gemeente Helmond voor ons een belangrijke partner en belanghouder. Ook werken we samen met diverse organisaties die activiteiten ontplooien op het gebied van wonen, zorg en welzijn en participeren we in diverse overlegstructuren.

We betrekken onze belanghouders bij voorkeur op voorhand bij ons beleid en willen graag weten wat ze verwachten van Woonpartners. Daarom zoeken we actief de dialoog met hen. Dit resulteert in heldere afspraken en wederzijds vertrouwen. We communiceren actief met onder meer de volgende externe belanghouders:

  • Huurders Belangen Vereniging (HBV) Woonpartners en Huurdersraad;
  • Gemeente Helmond;
  • Helmondse corporaties: woCom, Compaen en Volksbelang;
  • Welzijnspartijen, zoals Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO), LEVgroep, stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB);
  • Zorgorganisaties zoals Stichting Savant, Stichting De Zorgboog, GGZ en ORO.

Uitgelicht