Woningen en wijken

Woonpartners bezit ruim 7.400 woningen verdeeld over vijf wijken. De oudste woningen dateren van 1917 en de jongste van dit jaar. Globaal maken we onderscheid in woningen voor de volgende doelgroepen:

  • Woningen voor gezinnen: dit zijn grondgebonden woningen (met de voor- en achterdeur op de begane grond), variërend van woningen met één tot vijf slaapkamers.
  • Woningen voor een- en tweepersoons huishoudens: dit zijn (gestapelde) meergezinswoningen in verschillende typen, zoals benedenwoningen, bovenwoningen, appartementen met en zonder lift, maisonnettes.
  • Woningen voor senioren: dit zijn (circa 900) woningen die specifiek bestemd zijn voor de huisvesting van senioren. Wij bieden in deze categorie een breed pakket woningtypen, zoals eengezinswoningen, meergezinswoningen met een lift, appartementen in een complex met een steunpunt (residentie Brouwhorst, De Kortenaer, Rozenhof) en appartementen in een woonzorgcomplex (Rivierenhof). Bij een deel van deze woningen is sprake van een woonzorgabonnement met een spreek-/luisterverbinding met een zorgcentrale.

Op www.wooniezie.nl vindt u, naast het woningbezit van de corporaties Woonpartners, woCom en Compaen, uitgebreide informatie over alle wijken en buurten in Helmond. Ook zijn bij alle buurten foto's toegevoegd. Klik hier om rechtstreeks door te gaan naar de wijkinformatie op Wooniezie.

Prijsklassen en huurprijsniveaus
Ons woningbezit kan worden ingedeeld in de volgende prijsklassen met de daarbij behorende huurprijsniveaus:

  • Goedkoop (tot € 403,06,-)
  • Middelduur (€ 403,06,- tot € 576,87,-)
  • Duur (€ 576,87,- tot € 710,68,-)
  • Luxe (duurder dan € 710,68,-)


Puntenstelsel
Met het WoningWaarderingsStelsel (wws) van de Rijksoverheid wordt de samenstelling van een huurwoning in punten uitgedrukt. Het wws wordt ook wel 'puntenstelsel' genoemd. Als u de puntenwaardering van uw woning weet, kunt u bepalen wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Meer informatie over de systematiek van de puntenwaardering die wordt gehanteerd bij het bepalen van huurprijzen van woningen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Ook kunt u de puntenwaardering opvragen bij de afdeling Klantenservice van Woonpartners, via telefoonnumer: (0492) 508 800.