Raad van Commissarissen

Woonpartners is een stichting met een eenhoofdig bestuur (algemeen directeur-bestuurder) en een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vervult zijn interne toezichthoudende taak onafhankelijk. We hechten sterk aan externe verantwoording. We willen zo concreet en transparant mogelijk inzicht geven in het (maatschappelijk) functioneren en presteren van Stichting Woonpartners en onze middelen uitsluitend besteden in het belang van de volkshuisvesting.

Reglement Raad van Commissarissen

Bestuursreglement Stichting Woonpartners

Reglement Auditcommissie

Reglement Selectie- en remuneratiecommisssie

Reglement Vastgoedcommissie

Profielschets Raad van Commissarissen - Voorzitter

Profielschets Raad van Commissarissen - Algemeen

 

Bezoldiging Raad van Commissarissen 2016

Raad van Commissarissen B.I.M. van der Cammen H.J.M. Smelt S.F.A. van Kessel A.G. van Merode-Varossieau A.J.T.M. Görts-van de Pas
Functies voorzitter lid lid lid lid
Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 17/05 - 31/12 08/10 - 31/12 26/11 - 31/12
Bezoldiging          
Beloning 17.169 11.421 7.153 1.799 1.081
Belastbare onkostenvergoedingen - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - -
Totaal bezoldiging 17.169 11.421 7.153 1.799 1.081
Toepasselijk WNT-maximum 22.500 15.000 9.410 2.835 1.479
Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Rooster van aftreden

Naam Functie Datum (her-)benoeming

Afgetreden/
aftredend per

Herbenoeming
mogelijk
De heer B.I.M. van der Cammen Lid / Voorzitter 18-06-2014 Aftredend
18-06-2018
Ja
Mevrouw A.J.T.M. Görts-van de Pas Lid 26-11-2016

Aftredend
26-11-2020

Ja
De heer S.F.A. van Kessel Lid 17-05-2016 Aftredend
17-05-2020
Ja
Mevrouw A.G. van Merode-Varossieau

Lid, voorgedragen
door huurders

08-10-2016 Aftredend
08-10-2020
Ja
De heer H.J.M. Smelt Lid, voorgedragen
door huurders
04-04-2012 Aftredend
04-04-2020
Nee

 

Naam Lid Commissie
De heer B.I.M. van der Cammen - Lid Remuneratiecommissie
Mevrouw A.J.T.M. Görts-van de Pas - Lid Vastgoedcommissie
De heer S.F.A. van Kessel - Voorzitter Auditcommissie
Mevrouw A.G. van Merode-Varossieau - Voorzitter Vastgoedcommissie
De heer H.J.M. Smelt

- Voorzitter Remuneratiecommissie
- Lid Auditcommissie

 

Uitgelicht