Over Woonpartners

Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 7.400 woningen. Met een sterk team zoeken we bij Woonpartners voortdurend mogelijkheden om de inwoners van onze stad nog meer woonkwaliteit en woonplezier te bieden. Dat doen we klantgericht, vanuit de behoeften van onze huurders en woningzoekenden en vanuit de ontwikkelingen in de wijken. We doen dat bovendien samen: met onze huurders, de gemeente en tal van andere partners. Zo streven we naar een prettige leefomgeving. Naar een stad met goede, betaalbare en comfortabele woningen waarin iedereen met plezier woont. Dit deel van de website geeft u meer informatie over onze organisatie, onze strategie en ons beleid. Ook vindt u hier nieuwsbrieven, verslagen en andere publicaties.

 • Governance 02 februari 2018

  Woonpartners hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2015.

  Lees verder

 • Integriteit 09 januari 2017

  Woonpartners is een maatschappelijke onderneming. Met onze producten en diensten leveren we direct een bijdrage aan het welzijn van de samenleving. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het vanzelfsprekend dat onze klanten van ons verwachten dat wij integer handelen.

  Lees verder

 • Woningen en wijken 07 augustus 2015

  Woonpartners bezit ruim 7.400 woningen verdeeld over vijf wijken. De oudste woningen dateren van 1917 en de jongste van dit jaar. Globaal maken we onderscheid in woningen voor de volgende doelgroepen:

  Lees verder

 • Organisatiestructuur 14 april 2015

  Lees verder

 • Raad van Commissarissen 02 februari 2018

  Woonpartners is een stichting met een eenhoofdig bestuur (algemeen directeur-bestuurder) en een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vervult zijn interne toezichthoudende taak onafhankelijk. We hechten sterk aan externe verantwoording. We willen zo concreet en transparant mogelijk inzicht geven in het (maatschappelijk) functioneren en presteren van Stichting Woonpartners en onze middelen uitsluitend besteden in het belang van de volkshuisvesting.

Uitgelicht