Samen kijken naar kansen voor kwetsbare mensen en hun omgeving

Er is veel veranderd op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook in Helmond hebben steeds meer mensen geen vanzelfsprekend recht meer op ondersteuning. Mensen met psychosociale problemen, afwijkend (woon)gedrag of beperkte zelfredzaamheid concentreren in buurten met minder draagkracht en een afnemende tolerantie. De woningcorporaties in Helmond zien een toename en concentratie van de zorgvraag, overlast en afwijkend woongedrag. Er ontstaat een groep die via de draaideur bij veel organisaties langskomt, maar niet echt geholpen wordt. Om de problemen van deze kwetsbare mensen te herkennen, erkennen en concreet aan te pakken, tekenden de Helmondse woningcorporaties vandaag, met gemeente, politie, zorg- en maatschappelijke organisaties, het manifest ‘een gezamenlijk antwoord op kwetsbaarheid’.

Een gezamenlijk antwoord op kwetsbaarheid
Een antwoord op kwetsbaarheid in Helmond krijgt alleen kracht als deze partijen samenwerken en zich echt verbinden. Als ze samen kijken naar kansen voor deze mensen. Dat betekent niet alleen praten, maar vooral handelen. “Woningcorporaties hebben als taak huurders een prettig en veilig leefklimaat te bieden,” vertelt Mirjam Kräwinkel namens de Helmondse woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Volksbelang, woCom en Woonpartners. “We weten uit de praktijk dat dit ook veel andere, maatschappelijke organisaties raakt. En dat het ons, als partners, samen te vaak niet goed lukt deze bewoners te helpen. Daarom willen we tot een structurele aanpak komen waarbij we samen kijken naar kansen voor deze bewoners.” Het manifest is het startpunt voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda. De betrokken organisaties stemmen hierin werkprocessen op elkaar af en versterken deze. “Zo ontstaat meer kennis van en begrip voor elkaars aandeel in onze gezamenlijke opdracht van dienstverlening aan en de huisvesting van kwetsbare mensen.”

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
Bij de aanpak staat de eigen kracht van de mensen in hun sociale netwerk centraal. Zo veel als mogelijk bepalen de mensen zelf of hulp of ondersteuning noodzakelijk/wenselijk is. “Maar lukt het onvoldoende om zelf de regie te voeren, dan maakt de eigen verantwoordelijkheid plaats voor gemeenschappelijke verantwoordelijkheid,” aldus wethouder Frans Stienen. “De handtekening van vandaag is een belangrijke stap. Het is een bekrachtiging van de wil tot een gezamenlijke aanpak, zodat ook kwetsbare personen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”

1

 

1

Uitgelicht