Resultaten Woonpartners in de Aedes benchmark voor corporaties

Jaarlijks voert branchevereniging woningcorporaties Aedes een benchmark uit. In dit onderzoek worden 250.000 huurders naar hun mening gevraagd over woningcorporaties.

Ook Woonpartners neemt jaarlijks deel aan dit onderzoek dat corporaties beoordeeld op dienstverlening, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud en betaalbaarheid. De laatste drie onderdelen zijn nieuw. Scoor je als corporatie boven het gemiddelde dan krijg je een A, gelijk aan het gemiddelde een B en scoor je onder het landelijk gemiddelde dan krijg je een C score.

Woonpartners ontvangt in 2017 de volgende score voor alle onderdelen: CAABA. Een score waar we, uiteraard met verbeterpunten, trots op kunnen zijn.
 

Wat betekent dat nou, een CAABA-score?
C : De eerste letter is voor de prestatie op het gebied van onze dienstverlening, het huurdersoordeel. Woonpartners scoort hierin goede cijfers (7,6 – 7,3 – 7,6), echter valt toch net onder het landelijk gemiddelde. In 2017 waarderen huurders de dienstverlening van corporaties steeds hoger.

A: De tweede letter is voor de prestatie op het gebied van de geharmoniseerde bedrijfslasten. Deze zijn bij Woonpartners verder gedaald en liggen onder het landelijk gemiddelde.

A: Ook op het gebied van Duurzaamheid scoort Woonpartners een A. We zijn goed op weg om de gestelde energie-eisen voor onze woningen te halen.

B: Op het prestatieveld Onderhoud en verbetering scoren we gelijk aan het landelijk gemiddelde, een B. Hierin worden niet alleen de onderhoudskosten maar ook de technische woningkwaliteit van onze woningen beoordeeld.

Tot slot;

A: Op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid hoort Woonpartners ook bij de koplopers in ons land. Dit komt o.a. tot uiting in de huurprijzen en de verhouding huur t.o.v. de maximaal toegestane huur. Maar ook ontwikkeling van de voorraad betaalbare woningen en de match met de primaire doelgroep.

Aedes benchmark

Aedes ontwikkelt de benchmark samen met PwC, KWH en ABF. Ook de Woonbond, de VNG, het ministerie, de Aw en het WSW zijn betrokken bij de ontwikkeling en resultaten van het onderzoek. 

Uitgelicht