Visitatie

Sinds 2007 is iedere corporatie volgens de Aedescode verplicht om een keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren.

Het doel daarvan is openheid en transparantie over de prestaties richting belanghouders en richting de samenleving te geven.
In 2015 zijn we door Cognitum gevisiteerd. Het visitatierapport gaf aan dat we goed bezig zijn, maar leverde ook concrete tips en inzichten op die we bijvoorbeeld kunt toepassen in de dialoog met onze belanghouders en samenwerkingspartners.

Eindconclusies van de visitatie:

  • Woonpartners is een actieve woningcorporatie die haar kerntaken breed oppakt en invult. De maatschappelijke prestaties van Woonpartners zijn ruim voldoende en worden gewaardeerd door de belanghouders.
  • De samenwerking tussen Woonpartners en de voor haar relevante belanghouders is goed. Wel kan het belanghoudersmanagement op een aantal punten nog verder worden ontwikkeld.
  • Als organisatie is Woonpartners in behoorlijke mate in control. Verbeterpunten betreffen de evaluatie van beleidsdoelstellingen, het onder controle houden van de bedrijfslasten het werken met scenario’s.

Bekijk hier het volledige visitatierapport.
Bekijk hier de Bestuurlijke reactie op het Visitatierapport.

 

Uitgelicht