Kwaliteit

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voldoet aan de wensen van onze klanten en dat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Ook willen we openheid blijven geven over onze prestaties richting onze belanghouders. KWH en visitatie zijn hierbij belangrijk.

  • Huurlabel (KWH) 26 september 2013

    Woonpartners besteedt veel aandacht aan kwaliteit, waarbij we de kwaliteit van dienstverlening aan de klanten erg belangrijk vinden. We zijn sinds 2004 aangesloten bij het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).

    Lees verder

  • Visitatie 22 maart 2016

    Sinds 2007 is iedere corporatie volgens de Aedescode verplicht om een keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren.

    Lees verder

Uitgelicht