Wat betekent het voor u?

Door de komst van de Warmtewet verandert er voor u het een en ander. U gaat door deze wet nooit meer betalen voor de levering van warmte dan de maximumprijs. De maximumprijs is de prijs die u zou betalen, als u een woning met een eigen verwarmingsketel zou hebben. U betaalt Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA).

Elk jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt de maximumprijs vast. Het is niet zo dat iedereen evenveel gaat betalen. Als u meer warmte verbruikt, ligt de maximumprijs voor u hoger dan wanneer u zuinig stookt en in een energiezuinig huis woont. De maximumprijs bestaat namelijk uit een vast bedrag (vastrecht en meettarief) en een variabel bedrag (Gigajoule) dat afhangt van uw warmteverbruik. Woonpartners stelt het tarief vast, maar dit tarief mag nooit hoger zijn dan de maximumprijs.

Tarief in plaats van afrekening kosten
De Warmtewet verplicht Woonpartners om u een duidelijk tarief in rekening te brengen, zodat u kunt zien dat u niet meer betaalt dan de maximumprijs. De maximumprijs bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een variabel bedrag (Gigajoule) dat afhangt van uw verbruik. Voor de invoering van de Warmtewet werden alle kosten voor gemeenschappelijke verwarming verdeeld over alle bewoners van een complex.

Gigajoules in plaats van kuubs
Het variabele bedrag bestaat uit een tarief per verbruikte Gigajoule (GJ). U betaalt per aan u geleverde Gigajoule. Het is niet zo dat iedereen evenveel gaat betalen. Als u meer warmte verbruikt, ligt de maximumprijs voor u hoger dan wanneer u zuinig stookt.

Wanneer merkt u wat van de veranderingen?
U weet pas achteraf hoeveel warmte u heeft verbruikt. Er verandert dus niets aan het systeem van voorschotten en afrekenen na een jaar, net als bij elektriciteit en gas het geval is. Daarom zult u in eerste instantie nog niet gelijk merken wat er verandert. Woonpartners zal de voorschotten voorlopig niet veranderen. Pas bij de afrekening moet Woonpartners toetsen of u niet meer betaalt dan de maximumprijs.

De Warmtewet betekent voor Woonpartners dat een aantal zaken veranderen. Woonpartners moet soms aanpassingen doen aan de installatie en als dat technisch mogelijk is, een (centrale) Gigajoulemeter plaatsen. De warmtekostenverdeelmeters, die in veel woningen op de radiatoren zitten, kunnen ondanks de komst van de nieuwe Warmtewet nog steeds worden gebruikt. Terwijl vroeger op basis van het warmtekostenverdeelsysteem de kosten werden verdeeld, dient het nu om de geleverde Gigajoules te verdelen.

Uitgelicht