Veelgestelde vragen over de Warmtewet

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de Warmtewet

Wanneer vindt de afrekening plaats?
U weet pas achteraf hoeveel warmte u heeft verbruikt. De afrekening vindt daarom plaats aan het einde van het jaar op basis van uw verbruik.

Hoe gaat Woonpartners het geld incasseren?
Dit zal plaats vinden op basis van voorschotten zoals u dat nu ook bent gewend. Nadat u de jaarafrekening hebt ontvangen brengt Woonpartners het te kort in rekening of stort het overschot terug.

Waar kan ik een storing melden?
Als de verwarming uitvalt of u geen warm water meer krijgt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke installateur of via de reparatielijn van Woonpartners 0492 - 508 888.

Waar kan ik terecht met vragen over de afrekening?
Met vragen of opmerkingen over de afrekening van de energiekosten voor uw warmte kunt u terecht bij onze medewerkers via telefoon 0492 - 508 800 of e-mail info@woonpartners.nl

Kan ik mijn contract met mijn energieleverancier nu stopzetten?
Nee, dat moet u niet doen. Met de afrekening volgens de warmtewet betaalt u voor de warmte in uw huis. Voor de andere energiebronnen (koken op gas, elektriciteit en water) houdt u nog steeds een contract met uw energieleverancier.

Hoe kan ik een klacht melden?
Heeft u een klacht over de bedragen op de afrekening of over de werking van uw installatie, neem dan ook contact op met Woonpartners. Indien we er samen niet uitkomen en leidt uw klacht tot een geschil dan kunt u zich richten tot de geschillenadviescommissie.

Hoe worden de standen opgenomen?
De standen van uw meters worden opgenomen op dezelfde wijze als voor de invoering van de Warmtewet.

Wat is het voordeel van de leveringsovereenkomst voor mij?
U tekent voor de levering van warmte en indien van toepassing warmtapwater. De Warmtewet beschermt u als huurder tegen te hoge kosten. U gaat nu uw werkelijke verbruik betalen. Verdere voordelen zijn:

  • dat u recht heeft op een compensatie bij een ernstige storing;
  • dat u nooit meer gaat betalen dan de afgesproken maximale tarieven door de ACM;
  • dat u eventuele klachten kunt voorleggen aan een geschillencommissie.

Wat gebeurt er als ik  de leveringsovereenkomst niet teken?
In principe bent u niet gehouden om de leveringsovereenkomst te tekenen. Woonpartners mag slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden de levering onderbreken of afsluiten. Het niet tekenen zou dus niet per definitie moeten leiden tot het uitblijven van warmte. Dit heeft vooral te maken met het feit dat u geen keuzevrijheid hebt in het bepalen van uw warmteleverancier. Vanuit de wetgeving is Woonpartners verplicht u de leveringsovereenkomst toe te sturen. Let wel, het niet tekenen van de leveringsovereenkomst kan nadelig zijn als u een geschil krijgt met Woonpartners of een klacht heeft over de levering van warmte.

Uitgelicht