Huur opzeggen

Als u verhuisplannen heeft, is het handig het ons zo snel mogelijk te laten weten. Het geeft u meer tijd om uw zaken te regelen én een tijdige opzegging kan u, als u voldoet aan enkele voorwaarden, tot wel € 160 voordeel opleveren!

Bij Woonpartners kunt u op iedere werkdag van de maand de huur opzeggen, met een minimale opzegtermijn van één maand. U kunt de huur natuurlijk ook eerder opzeggen. Dat levert u ook voordelen op. U heeft dan bijvoorbeeld meer tijd om de werkzaamheden uit te voeren die tijdens de vooropname aan de orde komen. Ook is de kans groter dat er op tijd een nieuwe huurder is, met wie u afspraken kunt maken over zaken die u ter overname wilt aanbieden. Houd er bij uw opzegging wel rekening mee dat de opzegdatum definitief is en niet meer kan worden veranderd.

Vergoedingen
Een vroege opzegging is ook voor Woonpartners fijn. Wij hebben daardoor meer tijd om een geschikte nieuwe huurder te vinden en minder kans op tijdelijke leegstand. Daarom belonen we vroege opzeggingen. Hoe langer van tevoren u de huur opzegt, des te meer het u oplevert. De vergoedingen die we de vertrekkende huurders bieden, zijn als volgt:

Opzegtermijn (minimaal aantal dagen) Vergoeding voor vertrekkende huurder
90 dagen - € 160,00
75 dagen -  € 120,00
60 dagen -  € 80,00
45 dagen -  € 40,00


Schriftelijke opzegging
Het opzeggen van de huur moet altijd schriftelijk gebeuren. Dat kan op twee manieren: aan de balie door middel van het invullen van het opzegformulier huur of per brief. In alle gevallen moet ook uw eventuele partner of medehuurder de huuropzegging ondertekenen.

Huuropzegging bij echtscheiding of verbroken relatie
Bij een echtscheiding of een verbroken relatie moet Woonpartners weten wie in de woning achterblijft. In het geval van huwelijk of als partners beiden de huurovereenkomst hebben ondertekend, hebben beiden evenveel rechten op de woning. Daarom dienen partners samen te bepalen wie er in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de kantonrechter om een beslissing vragen.

Huuropzegging bij overlijden
Als een huurder is overleden, zorgen de erfgenamen voor de opzegging van de huur. Hiervoor hebben we een aangepast formulier.