Asbest

Fijn wonen is veilig wonen. Asbest kan bij veel mensen vragen oproepen of misschien wel onrust veroorzaken. Woonpartners begrijpt dat. In 2016 starten we met een asbestonderzoek om te kijken waar mogelijk asbest in onze woningen voorkomt. Hieronder staan de meest voorkomende vragen over asbest. Uiteraard vullen we deze vragen en antwoorden steeds verder aan.

1. Wat is asbest?

Asbest is een vezel die tot 1994 veel werd gebruikt als bouwmateriaal. Er zijn twee vormen van asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

- Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. De gevaarlijke asbestvezels komen alleen vrij als het materiaal wordt beschadigd, bewerkt of gebroken. Deze hechtgebonden vorm van asbest is in de meeste woningen toegepast. Uw gezondheid loopt hierbij geen risico.

- Bij niet-hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. Deze vezels kunnen wel vrijkomen. Niet-hechtgebonden asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.

2. Hoe groot is de kans dat er asbest in onze woningen zit?

Asbest komt veel voor in woningen die gebouwd zijn tussen ongeveer 1945 en 1994. Het materiaal is op allerlei plekken verwerkt, in wandplaten, riolering, meterkasten, garages, rond ventilatiesystemen of onder vloerbedekking. Woonpartners voert in 2016 een inventarisatie naar asbest in haar woningen uit.

3. Wat doet Woonpartners?

In 2016 doet Woonpartners onderzoek naar asbest in het woningbezit dat gebouwd is tussen 1945 en 1994. Na dit onderzoek en op basis van onze ervaringen weten we daarna waar asbest aanwezig is en welke acties we moeten ondernemen.

Bij onderhoud aan de woningen onderzoeken we of het nodig is om asbest weg te halen.

Onbeschadigde hechtgebonden asbest hoeven we niet direct weg te halen omdat het geen risico voor de gezondheid oplevert. Bij onveilige situaties, verwijderen we asbest direct vanwege risico. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf.

4. Is asbest gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Gezondheidsrisico's kunnen alleen ontstaan wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen. Het inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken.

5. Wanneer komen ze onderzoek doen?

In 2016. Dit gebeurt per complex, volgens een planning. Vooraf ontvangt u hierover een brief van Woonpartners.

6. Komen ze bij iedereen onderzoek doen?

Nee. Omdat de gebruikte materialen in de woningen die gelijktijdig zijn gebouwd nagenoeg hetzelfde zijn, is het voor het onderzoek niet nodig om alle woningen te bezoeken.

Een inspecteur van het bedrijf wat het onderzoek uitvoert heeft toestemming van Woonpartners om bij een aantal bewoners aan te bellen of telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken voor dit onderzoek. Het kan dus zijn dat aan u wordt gevraagd om aan dit onderzoek mee te werken.

7. Wat gebeurt er tijdens dit onderzoek?

Tijdens de opname loopt de inspecteur door uw woning, maakt hij foto’s en neemt hij (op een veilige manier) monsters van mogelijk verdachte asbesthoudende materialen. Het onderzoek levert geen gevaar op voor de gezondheid en neemt ongeveer 30-45 minuten van uw tijd in beslag.

De regels bij asbest

- Wilt u klussen in een woning die gebouwd is voor 1994? Vraag altijd eerst advies bij Woonpartners.
- Wees voorzichtig met het weghalen van vloerzeil of een golfplaat.
- Verzaag, schuur of breek asbesthoudend materiaal nooit.
- Boor nooit in asbesthoudend materiaal.
- Vermoedt u dat u beschadigd of niet-hechtgebonden asbest in huis heeft? Neem contact op met Woonpartners via info@woonpartners.nl of de klantenlijn: (0492) 508 800.

Meer informatie:

Brochure asbest

www.infomil.nl/asbestwegwijzer

www.rijksoverheid.nl

Uitgelicht

Brochures