Hoogte huurverhoging

Waarom is een huurverhoging nodig?
Huurverhoging is nodig omdat alle prijzen stijgen. Daarbij blijven we aandacht houden voor de betaalbaarheid van onze woningen. Daarom stemmen we de huurverhoging ook af met de Huurders Belangen Vereniging.

Hoe komt de huurverhoging tot stand?
De overheid bepaalt met welk percentage we de huur maximaal mogen verhogen. Dit jaar is de basishuurverhoging maximaal 2,8%. Woonpartners maakt geen gebruik van het maximaal toegestane huurverhogingspercentage en blijft met een gemiddelde huurverhoging van 0,3% onder dit percentage. Ook maken we dit jaar geen gebruik van inkomensafhankelijke huurverhoging.

Hoe komt het dat er verschillende huurverhogingspercentages zijn?
De overheid bepaalt wat een corporatie maximaal mag vragen voor een huurwoning. De huur die wij maximaal mogen vragen wordt bepaald op basis van het woningwaarderingsstelsel. Woonpartners vraagt meestal 70% van deze maximale huurprijs.

Woonpartners wil de juiste prijs voor de kwaliteit van een huurwoning vragen. Door de jaren heen zijn er verschillen ontstaan in huurprijzen. Meestal door verhuizingen. Het kan voorkomen dat voor dezelfde huurwoning niet iedereen precies hetzelfde betaalt. Dit verschil willen we graag verkleinen. Daarom kan het voorkomen dat omwonenden ook dit jaar een andere huurverhoging krijgen. De huurverhoging blijft echter altijd onder het percentage dat wettelijk is toegestaan.

Welke verschillende huurverhogingspercentages zijn er?
Om de prijs en kwaliteit van huurwoningen in evenwicht te brengen, zijn er verschillende huurverhogingspercentages:

  • Huurders die minder dan 60% van de maximale huur betalen krijgen een basis huurverhoging van 0,61%
  • Huurders die tussen de 60% en 80% betalen krijgen een inflatie huurverhoging van 0,30%
  • Huurders die meer dan 80% van de maximale huurprijs betalen krijgen geen huurverhoging.

Uitgelicht