Toeslagen

Afhankelijk van uw financiële situatie en de huurprijs van uw huurwoning komt u wellicht in aanmerking voor huurtoeslag, een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning.

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U en uw eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsgunning.
  • Iedereen die bij u inwoont, staat bij de gemeente ingeschreven op dat adres.
  • U heeft een zelfstandige woning (een woonruimte met een eigen toegangsdeur, een eigen toilet en een eigen keuken).
  • Uw huur is lager dan € 710,68.
  • Bent u tussen de 18 en 23 jaar, dan mag uw huur niet hoger zijn dan € 417,34. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn.

Om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag, mag uw inkomen in 2018 niet hoger zijn dan een bepaald maximum:

Uw situatie

Maximaal inkomen €

Alleenstaand tot 65 jaar

€ 22.400

Meerpersoonshuishouden tot 65 jaar

€ 30.400

Alleenstaand 65-plus

€ 22.375

Meerpersoonshuishoudens 65-plus

€ 30.400

Wilt u zeker weten of u huurtoeslag kunt krijgen?
Kijk dan op www.toeslagen.nl. Aan de hand van uw gegevens kunt u hier direct zien of en hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen. Op www.toeslagen.nl vindt u ook het aanvraagprogramma voor de huurtoeslag. Als u liever een papieren aanvraagformulier wilt invullen, kunt u bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?
Binnen twee maanden na uw aanvraag krijgt u bericht. Het geld krijgt u op uw rekening gestort. Dit is altijd een voorlopig bedrag, gebaseerd op het inkomen dat u opgeeft. Na afloop van het jaar weet de Belastingdienst hoeveel u heeft verdiend en hoeveel toeslag u precies had moeten ontvangen. Het verschil wordt verrekend. Als u te weinig heeft gekregen, ontvangt u nog een extra bedrag. Was de toeslag te hoog, dan moet u een bedrag terugbetalen.

Uitgelicht