Stookkosten

Woonpartners rekent sinds kort af via de Warmtewet. De Warmtewet is alleen van toepassing op woningen die aangesloten zijn op een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie.

Voorbeelden hiervan zijn gasgestookte blokverwarmingsinstallaties, stadsverwarming of een warmte- koudeopslag installatie (WKO). Onzelfstandige woningen en studentenwoningen vallen niet onder de Warmtewet.

Voorheen werden de stookkosten afgerekend middels de servicekosten. Er werd één totaal bedrag afgeschreven voor zowel de huur als servicekosten. Door de Warmtewet komen de stookkosten te vervallen in de servicekosten en krijgt u straks in plaats van één incasso, twee incasso’s. Eén voor de huur en overige servicekosten en één voor de afrekening stookkosten volgens de Warmtewet.


Oude situatie

Nieuwe situatie

  • Netto huur
  • Servicekosten (stookkosten, schoonmaakkosten, lift, etc.)

                                               +

Totaal is bruto huur (één incasso)

  • Netto huur
  • Servicekosten (schoonmaakkosten, lift, etc.)

                                               +

Totaal is bruto huur (incasso één)
Afrekening stookkosten (incasso twee)


 Meer informatie over de Warmtewet vindt u hier.

Uitgelicht