Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die u als huurder op basis van uw huurovereenkomst bovenop de (kale) huurprijs betaalt. Woonpartners levert hiervoor bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit voor de gemeenschappelijke ruimten of diensten zoals het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten.

Om welke leveringen en diensten het gaat in uw geval, kunt u terugvinden in uw huurcontract. Daarnaast zijn er kosten voor deelname aan fondsen voor uw huurwoning zoals het ontstoppingsfonds en het glasfonds. Deze fondsen vormen een reservering voor het verhelpen van problemen. U leest alles over servicekosten in de brochure servicekosten.

Afrekening servicekosten
U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten. Ieder jaar, voor 1 juli, krijgt u een afrekening van de servicekosten. Hierin worden de werkelijk gemaakte kosten verrekend met de betaalde voorschotten. De afrekening heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het voorgaande jaar.

Extra betalen of terugontvangen
Sommige kosten, zoals de kosten voor het verbruik van water en energie, zijn vooraf moeilijk te voorspellen. We proberen de te verwachten kosten zo goed mogelijk te berekenen. Toch kan het voorkomen dat u een bedrag moet bijbetalen of juist geld terug krijgt.

Aanpassen voorschot
In sommige gevallen verhogen we het voorschot, om te voorkomen dat u aan het einde van het jaar een hoog bedrag moet bijbetalen. Als dit zo is, ontvangt u hierover een bericht. Deze verandering van het voorschot vindt dan plaats per 1 juli in het daaropvolgende jaar.

Bezwaar maken
Als u bezwaar wilt maken tegen het vastgestelde voorschot, kunt u een verzoek indienen bij de huurcommissie om het voorschotbedrag te laten beoordelen. De huurcommissie vraagt een legesvoorschot van € 25,00 voor het in behandeling nemen van het verzoek. Meer informatie kunt u vinden op www.huurcommissie.nl.

Verschillende servicekosten in complexen
Niet voor alle huurders in een complex zijn de servicekosten gelijk. Een bewoner met een appartement op de begane grond met een eigen ingang en berging betaalt bijvoorbeeld niet mee aan het elektraverbruik van de lift. Hierdoor kunnen verschillen in voorschotten ontstaan.

 

Uitgelicht

Brochures