Scootmobiels

Als u vanwege ziekte of een beperking minder mobiel bent buiten uw woning, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een scootmobiel. Het is daarbij ook belangrijk dat u deze kunt stallen op een plaats waar hij opgeladen kan worden, en waar hij vooral de veiligheid niet in gevaar brengt. Woonpartners informeert u graag over de mogelijkheden.

Een scootmobiel vraagt u aan via Peel 6.1 Zorg en ondersteuning van gemeente Helmond. Hier kunt u terecht bij deskundige mensen die volledig op de hoogte zijn van alle mogelijkheden op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij zullen kijken naar de medische noodzaak voor een scootmobiel.

Geschikte en veilige plek
Als u in aanmerking komt voor een scootmobiel, wordt tegelijkertijd de aanvraag voor een stallingplaats voor uw scootmobiel in gang gezet. Woonpartners bekijkt dan of er een geschikte stallingsplaats met een stroomvoorziening aanwezig is in of bij uw woning. Dit kan in de woning zelf zijn, in de berging of in een speciale scootmobielstalling. Als er geen geschikte plek (meer) is om een scootmobiel te stallen, doet Woonpartners er samen met gemeente en u alles aan om een goede oplossing te vinden.
Omdat scootmobiels een risico vormen voor de brandveiligheid en omdat ze vluchtwegen niet mogen belemmeren, hanteert Woonpartners strenge regels op last van de brandweer (uit het Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken) voor scootmobielstallingen.

Kosten
Voor een stallingsplaats berekent Woonpartners huur (€ 3,50 in 2015) als tegemoetkoming in de kosten voor stroomgebruik. De betaling gaat pas in vanaf het moment dat u daadwerkelijk gebruik gaat maken van de stallingplaats. Het contract wordt automatisch beëindigd als u de huur van uw woning opzegt. Wilt u de huur van de scootmobielstalling tussentijds opzeggen, dan kan dat ook. Hiervoor geldt een opzegtermijn van minimaal één maand, per de eerste dag van de volgende maand.
In sommige complexen wonen huurders en kopers door elkaar. Er is dan een Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE regelt de stallingmogelijkheden en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Woont u in zo’n complex, neemt u dan contact op met het bestuur van de VvE.

Alleen met een indicatie
Om voor een stallingsplaats in aanmerking te komen, heeft u een ‘indicatie voor een scootmobiel’ nodig van Peel 6.1. Het kan zijn dat het om financiële redenen voor u aantrekkelijker is om een eigen scootmobiel aan te schaffen. Deze scootmobiel mag u dus alleen stallen in de door Woonpartners aangebrachte stallingsplaatsen als u een indicatie heeft. Heeft u buiten de Wmo-regeling om zelf een scootmobiel gekocht, dan mag u deze dus niet stallen in deze stallingsplaatsen.

Peel 6.1.
Zandstraat 94 (ingang achterzijde Werkplein)
5705 AZ  HELMOND
Telefoon: 14 0492 (geen kengetal nodig)
 

 

Uitgelicht