Inwoning

Voor inwoning moet u altijd toestemming vragen aan Woonpartners. U dient daarvoor het aanvraagformulier inwoning in te vullen. Woonpartners beoordeelt na ontvangst of u toestemming krijgt om een persoon bij u te laten inwonen. Of u toestemming krijgt, hangt af van verschillende factoren.

Bij de beoordeling kijken we onder andere naar:

  • Huurschuld: heeft zowel de hoofdhuurder als de toekomstige inwonende huurder geen betalingsachterstanden bij Woonpartners?
  • Overlast: veroorzaakt u geen ernstige en aanhoudende overlast veroorzaakt? Dit geldt ook voor de toekomstige inwoner.
  • (Over)bewoning: wat is het totaal aantal toekomstige bewoners? Er mag maar één gezin in een woning wonen, anders is er sprake van overbewoning. Het is zelfs zo dat een woning met één slaapkamer bestemd is voor één persoon. In dit soort woningen geeft Woonpartners nooit toestemming voor inwoning.
  • Eventuele bijzonderheden op uw adres. Let op! Inwoning kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag en uitkering.
     

Opsturen aanvullende documenten
Naast het aanvraagformulier inwoning hebben wij ook de volgende documenten van u nodig:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de toekomstige inwoner(s);
  • Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) met de adreshistorie van de toekomstige inwoner(s) als deze nu niet in Helmond wonen.