Participatiestatuut

Wij betrekken bewoners bij onze plannen op het gebied van beleid en beheer. We scheppen de randvoorwaarden waardoor de Huurders Belangen Vereniging (HBV) Woonpartners, de Huurdersraad en alle overige georganiseerde bewonersorganisaties binnen Woonpartners zelfstandig en competent kunnen functioneren.

Daarbij hoort ook het aanbieden van scholingsprogramma’s en onafhankelijke professionele ondersteuning. De afspraken hierover hebben we samen met de HBV vastgelegd in een participatiestatuut. Behalve afspraken over participatie, belangenbehartiging, beleid en beheer, bevat de overeenkomst spelregels en procedures waar Woonpartners en bewoners zich aan moeten houden. U kunt het participatiestatuut hier downloaden.

Uitgelicht