HBV

De Huurders Belangen Vereniging (HBV) Woonpartners behartigt de belangen van onze huurders. Woonpartners en de HBV voeren regelmatig overleg en werken veel samen.

Het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging is de huurdersraad. Deze neemt een zelfstandige positie in en is samengesteld uit leden van de HBV met een grote spreiding over het hele woningbezit. De huurdersraad is een overlegpartner voor het algemeen corporatiebeleid, de beleidsplannen, begrotingen, het groot-onderhoudsbeleid en de jaarlijkse verantwoording.

Contactgegevens
Adres: Oostende 149-A
Telefoonnummer: 0492 – 477 240
E-mail: info@hbv-wp.nl 
Website: www.hbv-wp.nl


HBV

 

 

Uitgelicht