Governance

Woonpartners onderschrijft de AedesCode. Door zich te binden aan de AedesCode laten we zien waarvoor we staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we opereren.

In de AedesCode die Woonpartners onderschrijft, is ook de Governance Code voor Woningcorporaties verankerd. Deze bevat zowel principes als concrete bepalingen over onder andere goed bestuur (inclusief openbare verantwoording aan belanghebbenden en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden), de samenstelling, rol en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen en financiële verslaglegging. Het is voor Woonpartners een vanzelfsprekendheid om de Governance Code (naar letter en geest) na te leven.

Uitgelicht