Wijkvisies

Onze woningen bevinden zich in de wijken Centrum/Binnenstad, Helmond-Noord, Helmond-Oost, Rijpelberg en Brouwhuis. Voor deze vijf wijken hebben we globale wijkscans opgesteld die de sterke en zwakke kanten, de kansen en bedreigingen per wijk weergeven. Per wijk werken we samen met de bewoners, gemeente en betrokken organisaties aan wijkvisies.

Deze geven een beeld van wat er leeft in de wijk, wat er beter zou kunnen en wat we samen kunnen doen om ervoor te zorgen dat het over twintig jaar nog steeds goed wonen en leven is in de wijk. De wijkvisies voor Helmond-Oost en Helmond-Noord zijn al klaar. Hieruit vloeien wijkactieplannen voort met afspraken over acties die op korte termijn tot resultaat moeten leiden. Op dit moment werken we aan een wijkvisie voor Rijpelberg.

Uitgelicht