Initiatieven

We zijn op veel manieren bezig met de leefbaarheid in de wijken. We ondersteunen en ontwikkelen activiteiten op complex-, buurt- of wijkniveau.

In veel gevallen gaat het daarbij om activiteiten als het opknappen van een groenvoorziening, het opknappen van tuinen en achterpaden, het installeren van bewegingsmelders voor verlichting in gemeenschappelijke ruimtes of andere maatregelen om de veiligheid te verbeteren of energie te besparen. Ook zijn er activiteiten om de sociale samenhang in buurten te bevorderen, zoals straatspeeldagen en buurtactiviteiten. In andere gevallen gaat het om grotere projecten die we samen met bewoners en partners oppakken. In ons jaarverslag vindt u een overzicht met een aantal van de belangrijkste acties en activiteiten waarbij wij in 2014 betrokken waren.

Uitgelicht