Buurtbeheer

De buurtbeheerders zijn een vertrouwd gezicht in de straten van Helmond. Ze zijn makkelijk te bereiken en ze zetten zich actief in voor het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Dat doen ze vanuit de uitgangspunten: ‘schoon, heel en veilig’. Met aandacht voor bewoners en hun woonomgeving.

In samenwerking met gemeente Helmond startte Woonpartners in 2005 een pilot met een buurtbeheerder in Helmond-Oost. Deze fietste en wandelde door de straten en bemoeide zich gevraagd en ongevraagd met alles wat met leefbaarheid te maken had. Het effect was groot; logisch dus dat het project werd voortgezet. Nu zijn er zes buurtbeheerders actief in de stad. Iedere buurtbeheerder speelt op zijn eigen manier in op de specifieke behoeften van zijn wijk. Ze zijn een vertrouwd gezicht in de straten van Helmond.

Bij Woonpartners zijn de volgende buurtbeheerders actief:

  • Huub Niessen, buurtbeheerder in Helmond-Oost namens Woonpartners en gemeente Helmond
  • Wim van den Boogaard, buurtbeheerder in Rijpelberg en Centrum namens Woonpartners en gemeente Helmond
  • Thijs van den Reek, buurtbeheerder in Brouwhuis namens Compaen, Woonpartners en gemeente Helmond
  • Joop van Wetten, buurtbeheerder in Helmond-Noord en de Binnenstad namens Woonpartners en gemeente Helmond

 

buurtbeheerders