Digitale formulieren

 • Aanmelden voor digitale acceptgiro

  Door onderstaand formulier in te vullen, meldt u zich online aan voor de digitale acceptgiro.

 • Aanmelden WP-service

  Door onderstaand formulier in te vullen, meldt u zich online aan voor de WP-service. Met de WP-service koopt u een deel van het huurdersonderhoud af. Woonpartners neemt dan een groot deel van het huurdersonderhoud voor haar rekening. Deelnemers betalen €2,50 per maand. U betaalt de maandelijkse kosten gelijktijdig met de huur. Meer informatie vindt u in de brochure Onderhouds-ABC. U kunt de brochure downloaden via www.woonpartners.nl

 • Aanvraag zelf aangebrachte veranderingen

  Wanneer u uw woning wilt aanpassen, heeft u hiervoor meestal onze toestemming nodig. Vul daarom altijd dit formulier in voordat u gaat klussen. Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van verschillende kwaliteitseisen. Wanneer u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor de aanpassing heeft aangevraagd, stuurt u een kopie van de bijbehorende documenten mee (zie vragen 6 en 9). Binnen 10 werkdagen hoort u van ons of we toestemming voor de woningaanpassing geven.

 • Wijziging betalingsgegevens

  Met dit formulier kunt u uw betalingsgegevens wijzigen.

 • Melding overlast

  Een buurtgenoot veroorzaakt overlast. U heeft al naar een oplossing gezocht, maar komt er niet uit. Vul dit formulier volledig en correct in. De stappen die volgen zijn afhankelijk van de situatie. Zie voor meer informatie onze brochure Buurtoverlast. Deze is te downloaden via onze website.

Uitgelicht